ไม่ควรแบ่งยาเราให้คนอื่นกิน และ ไม่ควรกินยาที่คนอื่นแบ่งให้เรา

  • 5 Jun 2015
  • /
  • 4

1.แต่ละคนมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกัน ยาบางชนิดห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ยาแอสไพริน ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหอบหืด
หากผู้ป่วยหอบหืดทานอาจได้รับอันตรายได้
2.ประวัติการแพ้ยาต่างกัน อาจทำให้เป็นอันตรายจนถึงเสียชีวิตได้ เนื่องจากการแพ้ยาแม้ไม่ได้แพ้ยาตัวเดียวกัน แต่อาจแพ้ยาที่โครงสร้างใกล้เคียงกันก็ได้
3.แต่ละคนมีน้ำหนัก เชื้อชาติ ต่างกัน ยาบางชนิดดูดซึมและมีผลข้างเคียงของยา จะขึ้นอยู่กับสีผิวหรือเชื้อชาติด้วย จึงมีผลวิจัยพบว่าการรับประทานยาบางชนิด
ว่าบางคนได้ผลการรักษาปกติ ไม่มีผลข้างเคียง แต่บางคนระดับยาสูงเกินไปจนเป็นพิษและอันตรายจากผลข้างเครีบงได้
4.แต่ละคนรับประทานยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมอื่น ๆ ต่างกัน เนื่องจากส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาอาจจะมีทั้งเสริมฤทธิ์กัน หรือต้านฤทธิ์กัน ซึ่งอาจส่งผลให้ยานั้น ๆ
ไม่เกิดผลการรักษา หรืออาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]