กลิ่นปาก

  • 7 Dec 2018
  • /
  • 80

การมีกลิ่นปาก หรือลมหายใจมีกลิ่น สามารถพบได้ทุกเพศ ทุกวัย หากเกิดกับใครก็จะทำให้ขาดความมั่นใจในการพูดคุย รวมทั้งการเข้าสังคมอีกด้วย โดยสาเหตุของกลิ่นปาก เกิดได้จาก 4 สาเหตุหลัก ๆ คือ

1. อาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่บริโภค

2. โรคของช่องปาก และลำคอของแต่ละบุคคล

3. โรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคกรดไหลย้อน โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคหืด

4. ยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันบางชนิด

การรักษาและป้องกัน เช่น

1. แปรงฟันให้สะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

2. การแปรงฟัน ควรแปรงบริเวณลิ้นด้วย

3. การใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาดตามซอกฟันแคบ ๆ ที่ไม่สามารถเอาออกได้โดยวิธีการแปรงฟันปกติ ใช้เป็นการเสริมจากการแปรงฟันเท่านั้น

4. พบทันตแพทย์สม่ำเสมอ ทุก ๆ 6 เดือน - 1ปี

5. ดื่มน้ำมาก ๆ

          น้ำยาบ้วนปาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำความสะอาดช่องปากเสริมจากการแปรงฟัน ที่ใครหลายคนนิยมใช้กัน โดยคุณสมบัติของน้ำยาบ้ดวนปากนั้นจะช่วยกลบกลิ่นปากได้ในระยะสั้นได้ แต่หากมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ และรักษาอย่างถูกต้องต่อไป การใช้น้ำยาบ้วนปาก สิ่งที่ต้องระวังคือ ห้ามกลืนน้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาบ้วนปาก จัดเป็นเครื่องสำอาง ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรค หรือบำบัด บรรเทา รักษาความผิดปกติ หรือโรคในช่องปากได้

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com